Jadwal Ujian Lisan TA.2021/2022
Ujian Lisan PAI hari Senin 27 Septmber 2021 Pukul 08.30
Ujian Lisan TBI,ESY &PGMI Hari Selasa,28 Sptmber 2021 Pukul 08.30

TBI,ESy,PGMI hari kamis 6 Maret 2020 JaM 09.00

PAI hari Jumat,6 maret 2020 jam 08.30

Jadwal Munaqasyah  Gel terakhir

PAI senin-Rabu 9-11  Maret 2020

PGMI Kamis-Jumat 12-13 Maret 2020

ESY Jumat-Sabtu 13-14 Maret 2020

TBI Minggu 15 Maret 2020